Jaki wiek jest najkorzystniejszy do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego

Celem stosowania aparatów ortodontycznych jest leczenie i korygowanie wad zgryzu. Istnieją aparaty ruchome i stałe. Ortodonci zalecają stosowanie aparatów odpowiednich do wad które występują u pacjenta.
Pierwsza wstępna ocena prawidłowości zgryzu powinna być wykonana, gdy dziecko ma około 2 lat oraz pełne uzębienie mleczne. Jeśli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, to ponownie należy sprawdzić ustawienie zębów oraz ich przednio-tylne i poprzeczne relacje, gdy dziecko osiągnie wiek 6-7 lat. Podczas wizyty lekarz obejrzy jamę ustną i zęby małego pacjenta oraz oceni, czy występują jakieś wady, które wymagają leczenia. Ponieważ u niektórych dzieci utrzymuje się: nawykowe ssanie kciuka lub wargi, niewłaściwy sposób połykania, nawykowe oddychanie przez usta albo problemy z wymową, to lekarz wnikliwie przeanalizuje występowanie ewentualnych parafunkcji lub dysfunkcji, które w późniejszym okresie będą skutkować powstaniem wady zgryzu.
Należy pamiętać, że wczesne leczenie ortodontyczne jest czasami niezbędne by prawidłowo przygotować miejsce dla wyrzynających się zębów stałych, uniknięcia w przyszłości usuwania stałych zębów z powodu braku miejsca dla nich, oraz z powodów biologicznych, społecznych i praktycznych,
Jeśli podczas wcześniejszych wizyt nie zauważono żadnych odchyleń w szczęce małego pacjenta, to następne badanie ortodontyczne wykonujemy gdy dziecko jest w wieku 8-12 lat, gdyż wtedy pojawia się wiele wad. Odpowiednio wczesna konsultacja i szczegółowa diagnostyka mogą wyjaśnić wątpliwości oraz obawy rodziców odnośnie stłoczonych zębów, rozwoju twarzy dziecka oraz ewentualnego leczenia ortodontycznego. Plusem leczenia w tak młodym wieku jest to, że może trwać ono krócej niż u dorosłych i dawać lepsze efekty, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre wady wraz z wiekiem mogą się tylko utrwalać i powiększać.
Występują również wady, które najlepiej koryguje się w czasie skoku wzrostowego tj. w okresie gimnazjalnym. Np. korekta wzrostu szczęk, która korzystnie wpływa na proporcje twarzy, zmiany profilu i układu warg.
Wady kostne czyli wady wrodzone szczęk oraz szparowatość w ustawieniu zębów, wynikająca z dysproporcji pomiędzy wąskimi i małymi zębami a dużymi szczękami, najlepiej korygować je dopiero po zakończeniu wzrostu.
Praktycznie nie ma górnej granicy wieku, powyżej której nie może być prowadzone leczenie ortodontyczne. Jeśli tylko zęby są zdrowe i umocowane w zdrowym, nawet zredukowanym przyzębiu, można zakładać aparat.
Reasumując, aby wybrać odpowiedni moment na leczenie ortodontyczne każdy przypadek musi być przeanalizowany indywidualnie, a pacjent powinien spełniać wiele warunków. Przede wszystkim musi zrozumieć sens leczenia ortodontycznego i wykazać się odpowiednią współpracą, która jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg i efekt leczenia ortodontycznego. Kluczem do udanego leczenia jest wspólny wysiłek pacjenta, rodziców, lekarza stomatologa i współpracującego z nim personelu. Należy pamiętać, że ten sukces zależy przede wszystkim od pacjenta, który bezwzględnie musi wypełniać zalecenia. Natomiast decyzja o leczeniu i jego sposobie podejmowana jest wspólnie przez rodziców i lekarza.