Zalecenia dla pacjentów leczonych ortodontycznie

Jest regułą, że znakomite rezultaty leczenia ortodontycznego mogą być osiągnięte tylko przy ciągłej współpracy pacjenta. Współpraca pacjenta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg i efekt leczenia ortodontycznego. Kluczem do udanego leczenia jest wspólny wysiłek pacjenta, rodziców, lekarza stomatologa i współpracującego z nim personelu. Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi bezwzględnie wypełniać zalecenia. Aby pomóc w osiągnięciu możliwie najlepszych rezultatów, pacjent musi przestrzegać następujących zaleceń:
1.    Przestrzeganie właściwej higieny jamy ustnej. Aparat ortodontyczny przyczynia się do zwiększonej retencji płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Z tego względu podczas leczenia ortodontycznego należy szczególną wagę przywiązywać do dokładnego mycia zęby pastą po każdym posiłku i używania płynu do płukania jamy ustnej, oraz stosowania irygatora dla prawidłowego oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Szczoteczki powinno wymieniać się co miesiąc. Do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej należy stosować środki dostępne na rynku, zawierające fluor (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Zęby należy czyścić po każdym posiłku wokół przyklejonych zamków odpowiednią szczoteczką ortodontyczną. Konieczne jest dokładne sprawdzenie czy wszystkie powierzchnie, a szczególnie okolice przydziąsłowe w jamie ustnej zostały prawidłowo oczyszczone. Brak poprawnej higieny prowadzi do powstania nieodwracalnych odwapnień szkliwa wokół zamków w aparacie stałym oraz przerostów dziąseł, które utrudniają leczenie ortodontyczne. Do utrzymania prawidłowej higieny oprócz tradycyjnej szczoteczki do zębów konieczne są szczoteczki jednopęczkowe i międzyzębowe, które umożliwiają dokładne oczyszczenie zębów wokół zamków i pod drutem oraz specjalne nici dentystyczne SuperFloss lub irygator. W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia, dla zachowania zdrowych zębów, lekarz może zadecydować o konieczności zdjęcia aparatu.
2.    Regularnie przychodzić na wyznaczone wizyty. Wizyty ortodontyczne odbywają się w zależności od rodzaju aparatu co 4-8 tygodni. Nie zgłaszanie się na wizyty powoduje przedłużenie leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku uszkodzenia aparatu konieczne są dodatkowe wizyty w celu usunięcia usterki i zabezpieczenia prawidłowego działania aparatu.
3.    Czynnie uczestniczyć w procesie leczenia. Pacjent musi nosić aparat ortodontyczny według zaleceń lekarza. Niektóre procedury leczenia aparatem stałym także wymagają aktywnego uczestnictwa pacjenta w trakcie leczenia. Dotyczy to konieczności codziennego noszenia wyciągów międzyszczękowych, wyciągów zewnątrzustnych i aparatów retencyjnych itd.. Brak zaangażowania i systematyczności ze strony pacjenta spowoduje zahamowanie postępów leczenia. Na wizytę należy przynosić wyciągi zewnątrzustne, wyciągi elastyczne i aparaty ruchome. Zawsze należy zabierać ze sobą pastę i szczoteczkę do zębów.
4.    Zachowywać zwiększoną ostrożność. W przypadku aparatu stałego, ponieważ istnieje konieczność jego bezpiecznego i łatwego zdjęcia po zakończeniu aktywnego leczenia, jest on tymczasowo naklejony na zęby pacjenta. Z tego powodu jest on narażony na uszkodzenia w przypadku braku ostrożności ze strony pacjenta. Z tego powodu w trakcie leczenia pacjent powinien unikać pokarmów twardych i kleistych, orzechów, dużo słodyczy, gumy do żucia. Przeciwskazane jest picie Cola-Coli i napojów gazowanych. Najważniejsze jest uważne spożywanie twardych pokarmów. Twarde pokarmy należy kroić na małe kawałki tak aby nie odgryzać ich przednimi zębami. Nie należy też manipulować przy aparacie np.: długopisem, ołówkiem lub palcem.

Proszę pamiętać, że stan po leczeniu jest wypadkową zbiorowego wysiłku lekarza, personelu gabinetu, ale również pacjentów i ich rodziców.
Twój piękny uśmiech i zdrowie zębów zależy przede wszystkim od ciebie.