Zalecenia dla pacjentów używających protezy zębowe

1.    Proteza stomatologiczna jest wykonana indywidualnie dla każdego pacjenta. Zastępuje ona utracone zęby, a czasami też tkanki, oraz przejmuje ich funkcje: umożliwia rozdrabnianie pokarmów, poprawia wymowę i wygląd zewnętrzny. przez co korzystnie wpływa na samopoczucie.
2.    Proteza zębowa jest ciałem obcym, toteż w początkowym okresie używania może wywołać pewien dyskomfort polegający między innymi na zwiększonym wydzielaniu śliny, osłabieniu smaku, powstawaniu odruchów wymiotnych, zaburzeniach w odbiorze bodźców termicznych, odczuciu braku miejsca na język, itp. Dolegliwości te stopniowo ustępują w miarę przyzwyczajania się organizmu do nowej sytuacji.
3.    Proteza zębowa jest aparatem i nie zachowuje się tak jak własne zęby, dlatego pacjent powinien nauczyć się posługiwać protezą. Pojawiające się trudności w żuciu i odgryzaniu pokarmów należy pokonywać ograniczając się początkowo do kęsów małych i pokarmów miękkich. W celu zapobiegania wyważaniu protez, żucie powinno być po obu stronach jamy ustnej. Ewentualne trudności w mówieniu lub niewielkie seplenienie szybko ustają po około trzech dniach. Głośne czytanie i śpiew znacznie skracają okres adaptacji i bardzo przyczyniają się do szybkiego przeminięcia uczucie dyskomfortu.
4.    W początkowym okresie stosowania protezy mogą pojawić się dolegliwości bólowe które wymagają przeprowadzenia przez lekarza odpowiednich korekt. Na pierwszą wizytę kontrolną pacjent powinien się zgłosić po 24-48 godz. użytkowania protez. Jeżeli ze względu na silny ból proteza nie mogła być użytkowana przez cały ten okres, należy ją koniecznie założyć na minimum trzy godziny przed wizytą i przyjść do gabinetu w założonych protezach, aby lekarz mógł zlokalizować przyczynę dolegliwości. Nie należy korekty protezy wykonywać samodzielnie.
5.    Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Długość tego okresu zależy od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciężenia trudności, cierpliwości i przestrzegania wskazówek lekarza. Aby skrócić czas trwania adaptacji należy w pierwszym okresie użytkować protezy bez przerwy nocnej, obustronnie żuć pokarmy, ssać cukierki, głośno czytać, śpiewać itp., co umożliwia wytworzenie się automatycznych odruchów.
6.    Bardzo ważna jest higiena jamy ustnej i pielęgnacja protez. Protezy ruchome stwarzają dogodne warunki do gromadzenia resztek pokarmowych ulegających procesowi fermentacji i gnicia, co m.in. powoduje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. W związku z tym protezy należy czyścić po każdym posiłku strumieniem ciepłej wody z użyciem szczotki i specjalnej pasty do protez zębowych, albo szary mydłem. Raz w tygodniu można stosować specjalne tabletki do czyszczenia protez. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej protezy należy wyjmować na okres spoczynku nocnego i po dokładnym umyciu suche przechowywać w naczyniu. Nie wolno przechowywać protez w wodzie. Po przebytej infekcji protezy należy odkazić poprzez umieszczenie ich na około godzinę do dwóch w roztworze wody utlenionej- na pół szklanki zwykłej wody dwie łyżki stołowe wody utlenionej. Środek odkażający może być użyty tylko jednorazowo, a protezy przed załażeniem należy przepłukać w bieżącej wodzie. Użytkownicy protez częściowych powinni szczególnie dbać o higienę zębów własnych.
7.    Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne sygnalizowane są bólem, istnieje konieczność okresowych wizyt kontrolnych. Pacjent powinien zgłaszać się do kontroli co pół roku w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych, korekty protez czy innego leczenia.
8.    W przypadku uszkodzenia protezy (złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej użytkować lub podejmować próby naprawy we własnym zakresie, lecz zgłosić się da lekarza osobiście w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia i naprawy. Nie można samodzielnie dokonywać korekt protezy.
9.    Protezy nieużywane przez dłuższy okres, nie nadają się do dalszego użytkowania.
10.    Protezy należy wymieniać na nowe co 5 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.